YGA, çift kanatlı olarak tanımladığımız,
vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirir.
İçinde yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarlı YGA’lılar;
bu sorunların çözümüne yönelik dünya çapında inovasyonlar geliştirirler.
Sadece inovasyonları ile değil, bunları hayata geçirirken yarattıkları birlikte başarma kültürü ile de rol model olurlar.
Düzenli bağışla, rol model gençlerin yetişmesine destek olabilirsiniz.
Bilim bursuyla, Türkiye’nin her köşesindeki çocukları bilimle sevindirebilirsiniz.
Akıllı baston hediye ederek, ihtiyaç sahibi görme engellilerin sosyal hayata eşit katılmasını sağlayabilirsiniz.